Den første konsultation

Den første afklarende konsultation, er rigtig vigtig. Specielt hvis du har et komplekst symptombillede. Altså mange tilsyneladende helt forskellige symptomer. Den er vigtig, hvis jeg skal have det fulde overblik over dine symptomer, og have mulighed for at finde et mønster og dermed en årsag.

Det er vigtigt både i hvilken rækkefølge dine symptomer er kommet, og i hvilken sammenhæng. Nogle gange finder vi en sammenhæng i symptomer, som ikke umiddelbart er åbenlyse.

Irisbilleder

Hvis du vil give lov, tager jeg et billede af dine iris (øjne). Vi ser sammen på billederne og jeg tolker dem, med den psykiske og emotionelle vinkel. Jeg bruger også dine billeder, når jeg ser på din sygdomshistorie. Her sammenholder dem med dine symptomer. De kan vise om jeg er på rette spor, i min søgen efter årsagen.

god tid

Der er derfor sat rigtig god tid af ved første konsultation. Fordi det tager tid at komme hele vejen rundt om dig. Der er tid til at høre din historie.

Efter konsultationen og ind til vi ses til den opfølgende behandling, bruger jeg tid på at se på alle de informationer, jeg har fået om dit helbred under den første konsultation. Jeg skaber mig et overblik og lægger en plan for, hvordan vi får din krop tilbage i balance.

Spørgsmål som vi kommer ind på
  • Din smerte historie. Hvornår og hvordan startede dine smerter?
  • Din generelle livs-/sygdoms-historie. Hvilke måder reagere din krop på, når den bliver syg? og hvordan hænger det sammen med din livs-historie?
  • Hvilke undersøgelser har du været igennem? Had siger din læge eller andre sundhedsfaglige personer? Hvilken medicin får du?
  • Kan det være noget i din kost, som du ikke tåler så godt?
  • Jeg ser også på din krops-holdning. Er der nogle skævheder i din krop, som giver grobund for en forkert belastning der kan giver smerter?