Den første konsultation

Den første afklarende konsultation

Er rigtig vigtig. Specielt hvis du har et komplekst symptombillede. Altså mange tilsyneladende helt forskellige symptomer. Den er vigtig, hvis jeg skal have det fulde overblik over dine symptomer, og have mulighed for at finde et mønster og dermed en årsag.

Det er den første konsultation, som er det fundament jeg bygger hele det videre forløb på. Det er den der gør at vi tydeligt kan måle din fremgang op imod.

Klinisk undersøgelse

Jeg lytter på dit hjerte og til dine lunge. Jeg undersøger din mave og tager dit blodtryk. Alt dette hører også med til det samlede billede.

Irisbilleder

Jeg tager et billede af dine iris (øjne). Jeg bruger også dine billeder, når jeg ser på din sygdoms-historie. Her sammenholder dem med dine symptomer. De er med til at vise om jeg er på rette spor.

god tid

Der er derfor sat rigtig god tid af ved første konsultation. Fordi det tager tid at komme hele vejen rundt om dig. Der er tid til at høre din historie.

Efter konsultationen og ind til vi ses til den opfølgende behandling, bruger jeg tid på at se på alle de informationer, jeg har fået om dit helbred under den første konsultation. Jeg skaber mig et overblik og lægger en plan for, hvordan vi får din krop tilbage i balance.

Spørgsmål som vi kommer ind på
  • Din symptom historie. Hvornår og hvordan startede dine symptomer?
  • Din generelle livs-/sygdoms-historie. Hvilke måder reagere din krop på, når den bliver syg? og hvordan hænger det sammen med din livs-historie?
  • Hvilke undersøgelser har du været igennem? Hvad siger din læge eller andre sundhedsfaglige personer? Hvilken medicin får du?
  • Kan det være noget i din kost, som du ikke tåler så godt?
  • Jeg ser også på din krops-holdning. Er der nogle skævheder i din krop, som giver grobund for en forkert belastning der kan giver smerter?

Online booking